Best Marathi Suvichar : मराठी सुविचार 2020

suvichar
suvichar

suvichar is one of the best marathi suvichar which is provided to you.suvichar is special collection for you. most of the people search in internet marathi suvichar
so enjoy suvichar and stay with www.marathilovestatus.in

suvichar

Suvichar

विचारवंत होण्यापेक्षा आचारवंत व्हा.

आपण जे पेरतो तेच उगवतं.

खूप हुशारीपेक्षा चिमुटभर विवेक श्रेष्ठ असतो.

परीक्षा म्हणजे स्वत:च्या
आत डोकावून पाहण्याची संधी !

अचूकता पाहिजे तर सराव महत्वाचा.

कठोर परिश्रमाला पर्याय नाही.

गरिबी असूनही दान करतो तो खरा दानशूर.

स्वतःला कमकुवत समजणे
हे सर्वात मोठे पाप आहे.

सुरुवात कशी झाली यावर
बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो.

स्वभाव पेढ्यासारखा पाहिजे
जो राजवाड्यात जेवढी चव देतो
तेवढीच चव झोपडीत पण देतो.

कोणी कौतुक करो वा टीका
लाभ तुमचाच,
कौतुक प्रेरणा देते
तर टीका सुधारण्याची संधी.

शिकणाऱ्याला शिकवावं लागत नाही
तो स्वतःहून शिकतो.

विचारवंत होण्यापेक्षा आचारवंत व्हा.

जगण्याचा दर्जा हा
आपल्या विचारांवर अवलंबून असतो
परिस्थितीवर नाही.

इतिहास हा काळाचा साक्षीदार असतो
आणि सत्याचा प्रकाश असतो.

प्रार्थना म्हणजे ईश्वराच्या जवळ जाण्याची शक्ती.

एकदा मरण जवळून पाहिलं ना
कि जगण्यातील भय निघून जात.

धन्य आहेत ते शरीर
जे इतरांची सेवा करण्यात नष्ट होते.

निराशावादी प्रत्येक संधीमध्ये अडचण पाहतो.

प्रत्येक पाऊल योग्य नसते
पण धोके पत्करून त्यातून जे शिकत जातात
ते धेय्य नक्की गाठतात.

सर्व गोष्टींच्या बाबतीत नेहमीच
निराशेपेक्षा आशा बाळगणे चांगलेच असते.

कमी वयात निर्णय घेतल्याचा फायदा होतो.

जेवढा मोठा संघर्ष तेवढे मोठे यश मिळते.

सुखासाठी कोणाकडे हात जोडू नका
वेळ वाया जाईल.

जगात सर्व काही आहे
परंतु समाधान नाही
आणि आज माणसामध्ये सर्व काही आहे
परंतु धीर नाही.

नम्रपणा हा गुण
सर्व गुणांपेक्षा जास्त किमती व मौल्यवान आहे
तो ज्याच्याकडे आहे
त्याच्याभोवती कितीही बलाढय स्पर्धक असले
तरी तो आयुष्यात नक्कीच यशस्वी होतो.

Suvichar Marathi

जो वेळ काढतो त्याला सर्व काही मिळते.

आग आपल्याला उष्णता देते
आपला नाश देखील करते
हा अग्निचा दोष नाही.

दुःख हे बैलालासुध्दा
कोकिळेसारखं गायला लावतं.

नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही
तो पर्यंत सगळे काही शक्य आहे.

सुरुवात कशी झाली यावर
बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो.

यश मिळवायचं असेल तर
स्वत:च स्वत:वर काही बंधन घाला.

स्पर्श न करता विद्यार्थ्याला शिक्षा करता येते
तोच खरा शिक्षक.

कर्तव्याची दोरी नसली की
मनाचा पतंग कुठेही फडफडत राहतो.

विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाही
ते प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने करतात.

माझं म्हणून नाही
आपलं म्हणून जगता आलं पाहिजे
जग खूप चांगल आहे
फक्त चांगलं वागता आलं पाहिजे.

स्वर्ग आणि नरक पृथ्वीवरच आहे.

अश्रु येणं हे माणसाला
हृदय असल्याचं द्योतक आहे.

प्रतिकूलतेतही अनुकूलता निर्माण करतो
तोच खरा माणूस !

कालला आजचा जास्त वेळ घेऊ देऊ नका.

इतरांवर अवलंबून राहणे शहाणपणाचे नाही
शहाण्या माणसाने स्वतःच्या पायावर उभे राहून
काम केले पाहिजे
हळू हळू सर्व काही ठीक होईल.

कमी ध्येय ठेवणे हा गुन्हा आहे.

Suvichar in marathi

मरण हे अपरिहार्य आहे
त्याला भिऊ नका.

वाईट मार्गाने मिळवलेले
वाईट मार्गानेच खर्च होते.

जग भित्र्याला घाबरवते
आणि घाबरवणाऱ्याला घाबरते.

आयुष्य सरळ आणि साधं आहे
ओझं आहे ते फक्त अपेक्षा आणि गरजांच…

जर तुम्हाला आयुषात
खूप संघर्ष करावा लागत असेंल तर
स्वतःला नशीबवान समजा
कारण देव संघर्ष करण्याची संधी
त्यांनाच देतो ज्याच्यामध्ये धमक असते.

दुर्जन मंडळीत बसण्यापेक्षा एकटे बसणे बरे
आणि एकटे बसण्यापेक्षा
सज्जन मंडळीत बसणे हे त्याहून बरे.

जीवन म्हणजे
आत्म्याचे सामर्थ्य ओळखण्याचे साधन.

अन्याय करणे हे पाप
आणि होणारा अन्याय सहन करणे
किंवा उघड्या डोळ्यांनी पाहणे हे महापाप !

थोर काय अगर सामान्य काय
प्रत्येकाला प्रत्येकाची गरज ही असतेच.

आपले सौख्य हे आपल्या
विचारांवर अवलंबून असते.

जो स्वत: दु:खातून गेला नाही
त्याला दुसऱ्याचे दु:ख कसे कळणार ?

जे स्वतःसाठी जगतात ते मरतात
जे समाजासाठी मरतात ते जिवंत राहतात.

तुम्ही आयुष्यात किती माणसे जोडली
यावरुन तुमची श्रीमंती कळते.

आयुष्यात काही शिकायचे असेल तर
कठीण परिस्थितीत हि शांत राहणं शिका.

गवताच्या पात्यावरुन
वाऱ्याची दिशा ओळखायला शिका.

हुंडा घेऊन लग्न करणे म्हणजे
स्वत:ची विक्री केल्यासारखे आहे.

new suvichar

चांगला माणूस घडवणे हेच शिक्षणाचे खरे ध्येय आहे.

आवड आणि आत्मविश्वास असेल तर
कुठलीही गोष्ट अवघड नाही.

शक्तीचा उपयोग नेहमी शहाणपणाने करा
क्रोधाच्या मार्गाने ती वाया घालवू नका

वाईट बातमीला पंख असतात
तर शुभ बातमीला पायच नसतात.

मेंदूच्या शक्ती सूर्याच्या किरणांसारखेच असतात
जेव्हा ते केंद्रित असतात तेव्हा ते चमकतात.

शरीराला आकार देणारा कुंभार म्हणजे व्यायाम.

कासवाच्या गतीने का होईना
पण रोज थोडी थोडी प्रगती करा
खूप ससे येतील आडवे येतील
बस त्यांना हरवायची हिम्मत ठेवा.

द्वेष करणे सोपे असते
पण प्रेम करणे आरोग्यदायक असते.

आयुष्यात चुकीची व्यक्ती आपल्याला
योग्य धडा शिकवते
तेव्हा जीवन जगण्याची कला कळते.

चांगल्या कामाला मांजरांपेक्षा
माणसेच जास्त आडवी येतात…!!!

आयुष्यात पैसा हवा पण पैशात आयुष्य नको
कडू घोट प्रेमळ माणसाच्या हातून दिल्यास
तो कमी कडू लागतो.

मरण जवळ आलं म्हणून
जगायचं कुणी थांबतं का !

ध्येय तीच व्यक्ती गाठू शकते
ज्यांच्या स्वप्नामध्ये उमेद असते.

वेळ आपला आहे
हवे असल्यास सोनं करा
आणि हवं असल्यास झोपेत घाला.

एकदा निघून गेलेली वेळ
पुन्हा कधीच परत येऊ शकत नाही.

अपमानाच्या पायऱ्यावरुनच
ध्येयाचा डोंगर चढायचा असतो.

विश्वास हा खोडरबर सारखा असतो
तुम्ही केलेल्या प्रत्येक चुकीबरोबर
तो कमी होत जातो.

suvichar status

गरजेच्या वेळी उपयोगी पडतो तोच खरा मित्र.

संघर्षाशिवाय
कधीच काहीच नवे निर्माण झाले नाही.

उषःकाल कितीही चांगला असला तरी
सूर्याला तिथे फार काळ थांबता येत नसतं.

शक्य तेवढे प्रयत्न केल्यावर
अशक्य असे काही राहत नाही.

माणसाला शत्रू नसणे ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे.

एक व्यक्ती म्हणून जगण्यापेक्षा
एक व्यक्तीमत्व म्हणून जगा
कारण व्यक्ती कधी ना कधी संपते
पण व्यक्तीमत्व हे सदैव जिवंत राहते..

जो वेळ वाया घालवतो
त्याच्याजवळ गमवायलाही काही उरत नाही.

वेळप्रसंगी हळवेपणा बाजुला ठेवून
वास्तवाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा.

जगासाठी कुणीही नसलेली व्यक्ती
आपल्यासाठी ‪‎विशेष‬ असते.

गरूडाइतके उडता येत नाही म्हणून
चिमणी कधी उडण्याचे सोडत नाही.

मेहनत नावाचा मित्र सोबत असला की
अपयश नावाच्या शत्रूची भीती वाटत नाही.

ज्ञानाशिवाय भक्ती आंधळी आहे
भक्तीशिवाय कर्म आंधळे आहे
आणि ज्ञान,भक्ती व कर्म याशिवाय
जीवन आंधळे आहे.

ज्ञान हे पैशापेक्षा श्रेष्ठ आहे
कारण पैशाचे रक्षण तुम्हाला करावे लागते
ज्ञान तुमचेच रक्षण करते.

100 suvichar in marathi

दुःख हे कधीच दागिन्यासारखं मिरवू नका
वाटू शकलात तर आपला आनंद वाटा.

या जगात एकच जात आहे- माणूस !
आणि धर्मही एकच- माणूसकी!

स्वातंत्र्य म्हणजे संयम….. स्वैराचार नव्हे.

कोणतेही कार्य हे
अडथळ्याशिवाय पार पडत नाही
शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करत राहतात
त्यानांच यश प्राप्त होते.

संधी शिवाय कार्यक्षमतेला किंमत नाही.

प्रसिध्दी ही अशी बाब आहे
जी कितीही मिळाली तरी
माणसाची तहान भागत नाही.

माणसाची चौथी मूलभूत गरज म्हणजे पुस्तक.

जो खूपच सुरक्षित आहे तो असुरक्षित आहे.

जीवनातील प्रत्येक क्षणी शिकणं म्हणजे शिक्षण.

भरणाऱ्या जखमा भरू द्याव्यात
त्याची खपली काढू नये.

समाधान म्हणजे
ज्यावेळी तुम्हाला बघताच
समोरची व्यक्ती नम्रतेने ओळख दाखवते
आणि नमस्कार करते….

मनावर काबू ठेवणे म्हणजे मनुष्याचा विकास
आणि मनुष्यावर मनाचे वर्चस्व असणे म्हणजे विनाश होय.

गंजण्यापेक्षा झिजणे केव्हाही चांगले !

यश मिळवायचं असेल तर
स्वत:च स्वत:वर काही बंधन घाला.

suvichar vichar

कुणालाही जिंकायचं असेल तर प्रेमाने जिंका.

संकटं टाळणं माणसाच्या हाती नसतं
पण संकटाचा सामना करणं
त्याच्या हातात असतं.

लज्जा हा सौंदर्याचा अलंकार आहे.

संभाषणाचा सर्वात वाईट प्रकार म्हणजे वादविवाद.

रिकामे डोके शैतानाचे घर असते.

बोलावे की बोलू नये
असा संभ्रम निर्माण झाला असता
मौनाने बोलण्याची जागा घ्यावी.

विज्ञानाचं तंत्र शिका
पण जगण्याचा मंत्र हरवू नका.

ज्ञान उड्या मारत नाही पायरी पायरी ने पुढे जाते.

अभ्यास करुण कोणाच्या अंगाला भोक पडलेत
किंवा कोण मेलय असे मी कधी ऐकले नाही.

सामर्थ्य म्हणजे जीवन
दुर्बलता म्हणजे मृत्यू
विस्तार जीवन आहे
आकुंचन मृत्यू आहे
प्रेम म्हणजे जीवन
शत्रुत्व म्हणजे मृत्यू

आरोग्य आणि आनंदीपणा
एकमेकास पूरक असतात.

काट्याविना गुलाबाचा कोमलपणा व्यर्थ असतो.

मोठी स्वप्ने पाहणारेच
मोठी स्वप्ने सत्यात उतरवतात.

तुम्ही किती जगलात ह्यापेक्षा
कसं जगलात याला जास्त महत्त्व आहे.

टीका करणाऱ्या शत्रुंपेक्षा
दिखाऊ स्तुती करणाऱ्या मित्रांपासून
सावध रहा.

good morning marathi suvichar

आपण फक्त
भविष्याबद्दल विचार करत राहिल्यास
आपण आपले वर्तमान गमवाल.

परिस्थितीच्या अधीन होऊ नका
परिस्थितीवर मात करा.

मला जीवनात संघर्ष करायचा आहे
मला जगायचं आहे मला यश मिळवायचं आहे.

कोणतीही विद्या, ज्ञान कधीच वाया जात नाही.

बाह्य स्वभाव हा
आंतरिक स्वभावाचा फक्त एक मोठे रूप आहे.

जर शांती हवी असेल तर प्रसिद्धि पसुन दूर रहा.

नेहमी तत्पर रहा बेसावध आयुष्य जगू नका.

मोहाचा पहिला क्षण
ही पापाची पहिली पायरी असते.

ज्यांना स्वप्न पाहायची असतात
त्यांना रात्र मोठी असते
ज्यांना स्वप्न साकार करायची असतात
त्यांना दिवस मोठा हवा असतो.

पैशाची खरी शक्ती म्हणजे देणगी देण्याची शक्ती.

पैसे मागे ठेवून मरण्यापेक्षा
जीवन श्रीमंतीत घालवावे.

ज्ञान दुसऱ्याला देता येते
पण शहाणपण देता येत नाही.

जो स्वतःला ओळखत नाही
तो नष्ट होतो.

खूप मोठा अडथळा आला की समजावं
आपण विजयाच्या जवळ आलो.

जर तुम्हाला तुमची श्रीमंती मोजायची असेल तर
नोटा मोजू नका
कधी चुकून डोळ्यांत दोन अश्रू आले
तर ते पुसायला किती जण येतात ते मोजा.

दुःखाची झळ आणि वेदनांची कळ
त्याच लोकांना जास्त कळते
जे प्रामाणिकपणे सरळ साधे सरळ
आयुष्य जगत असतात.

motivational suvichar

स्वावलंबी शिक्षण हेच खऱ्या विद्यार्थ्याचे ब्रीद

शिस्त लावून घ्या भरपूर मेहनत करा.

मरणापेक्षा जीवन जगण्याला जास्त धैर्य लागते.

आयुष्यात काही प्रसंग असे येतील की
आपण काही चुकीचे करत नसतो
किंवा आपण चुकीचे नसलो
तरी आपण चुकीचे ठरवलो जातो.

दुसऱ्यांच्या गुणाचं कौतुक करायलाही
मन मोठं लागतं.

एका वेळी एक गोष्ट करा
आणि असे करताना आपला संपूर्ण आत्मा
त्यात घाला आणि बाकी सर्व विसरा.

आयुष्यात नशीबाचा भाग फक्त एक टक्का
आणि परिश्रमाचा भाग नव्याण्णव टक्के असतो.

पश्चाताप हा दुर्बल माणसांचा सद्गुण होय.

शिक्षण हा मानवाचा तिसरा डोळा आहे.

जो मूळ सोडून फाद्यांचा शोध घेतो तो भरकटतो.

माझी नरकात जायची सुद्धा तयारी आहे
पण मात्र त्याला कारण मात्र स्वर्गीय हवं.

आकांक्षा, अज्ञान आणि असमानता
हे गुलामांचे त्रिमूर्ती आहेत.

संपत्तीचा अभाव हे सर्व वाईट गोष्टीचे मूळ आहे.

latest marathi suvichar

परिस्थिती सुधारण्यासाठी कृती सुधारा.

गरज ही ज्ञानाची जननी आहे.

स्वप्न पाहतच असालं तर मोठीच पहा
लहान कशाला?
कारण मोठी स्वप्नेच माणसाच रक्त
ढवळू शकतात.

नात्याची सुंदरता ही
एकमेकांचे दोष स्वीकारण्यात आहे
कारण एकही दोष नसलेल्या माणसाचा
शोध घेत बसलात
तर आयुष्यभर एकटे रहाल.

जर यशाच्या गावाला जायचे असेल तर
अपयशाच्या वाटेनेच प्रवास करावा लागेल.

आयुष्याचे ५ नियम
१ स्वतःची दुसऱ्याशी तुलना करू नका
२ जास्त विचार करणं बंद करा.
३ भूतकाळातल्या नको त्या गोष्टींचा विचार करणं टाळा.
४ दुसरे तुमच्या बद्दल काय बोलतात याचा विचार
करू नका
५ सतत आनंदी रहा.

विचार करा, काळजी करू नका
नवीन कल्पनांना जन्म द्या.

पहिल्या प्रयत्नात अपयश आले म्हणून
खचून जाऊ नका कारण
यशस्वी गणिताची सुरवात
शून्या पासूनच होत असते.

तलवारीपेक्षा लेखणीचे सामर्थ्य अधिक असते.

आयुष्यातला खरा आंनद
भावनेच्या ओलाव्यात असतो.

तुम्हाला मोठेपणी कोणं व्हायचंय
ते आजच ठरवा….आत्ताच !

या दोन गोष्टींमुळे जग तुम्हाला ओळखते
तुमच्याजवळ काहीच नसतांना
तुम्ही बाळगलेला संयम
आणि तुमच्याजवळ सर्वकाही असतांना
तुम्ही दाखवलेला रुबाब.

suvichar 2020

कोणाचा निषेध करू नका
जर आपण मदतीसाठी हात वर करू शकत असाल तर
नक्कीच वाढवा
जर आपण वाढवू शकत नाही तर
हात जोडून आपल्या भावांना आशीर्वाद द्या
आणि त्यांना त्यांच्या मार्गाने जाऊ द्या.

आपण वाऱ्याची दिशा बदलू शकत नाही
परंतू आपला पतंग मात्र
निश्चितच नियंत्रित करु शकतो.

दुर्बल मनाचा मनुष्य
कधीच महात्मा होऊ शकत नाही.

जीवन हे फुल आहे आणि
प्रेम हा त्या फुलातील मध आहे.

घाबरटाला सारेच अशक्य असते.

जेव्हा काही माणसांना
तुमच्यातले चांगलं सहन होत नाही
तेव्हा ते इतरांना तुमच्यातले
वाईट सांगायला सुरुवात करतात.

जिंकणे म्हणजे नेहमी फक्त
पहिला येणे असे नसते
एखादी गोष्ट पूर्वीपेक्षा जास्त चांगली करणे
म्हणजेच जिंकणे होय.

जीवन नेहमीच अपूर्ण असते
आणि ते अपूर्ण असण्यातच
त्याची गोडी साठवलेली असते.

नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही
तोपर्यंत सगळे काही शक्य आहे.

उद्याचं काम आज करा आणि
आजचं काम आत्ताच करा.

इतिहासात भविष्य शोधत बसायचं की
भविष्यात इतिहास घडवायचा
हे सर्वस्वी आपल्या हातात आहे.

swami vivekananda suvichar in marathi

रात्री शांत झोप येणे सहज नाही
त्यासाठी संपूर्ण दिवस प्रामाणिक असावं लागतं.

आनंदाने उड्या मारणारा प्रत्येकजण
सुखी असतोच असं नाही.

न हरता, न थकता न थाबंता
प्रयत्न करणाऱ्यांसमोर
कधी कधी नशीब सुध्दा हरत.

मानसिक स्वातंत्र्य हेच खरे स्वातंत्र्य आहे
ज्याचे मन स्वतंत्र नाही
तो मोकळा असूनही गुलाम आहे.

शत्रूने केलेले कौतुक
हीच आपली सर्वोत्तम कीर्ती होय.

आयुष्यात काय गमावलंत ह्यापेक्षा
काय कमावलंत ह्याचा विचार करा.

शुन्यातुन विश्व निर्माण करण्याची जिद्ध
ज्याच्या अंगी असते
तोच खरा कर्तृत्ववान होय.

संयम हा खुप कडवट असतो पण
त्याच फळ फार गोड असते.

आपण स्वतःच स्वतःच्या नशिबाचे
निर्माता आहोत.

अन्न हे पूर्णब्रह्म आहे
त्याचा अनादर करू नका.

जीवन म्हणजे पराकोटी चा आनंद होय.

शांततेच्या काळात जर जास्त
घाम गाळला तर
युद्धाच्या काळात कमी
रक्त सांडावे लागते.

new marathi suvichar sangrah

प्रसिध्द व्यक्ती होण्यासाठी
आयुष्यातला क्षण न क्षण कोणत्यातरी
एका क्षेत्रात सतत उगाळावा लागतो.

विचार करा निर्णय घ्या
आणि तुम्हाला जे योग्य वाटत तेच करा.

सत्याला शपथांच्या टेकूची गरज नसते.

माणूस अपयशाला भीत नाही
अपयशाचं खापर फोडायला काहीच मिळालं नाही तर?
याची त्याला भिती वाटते.

शहाण्याला शब्दांचा मार.

जरूरीपेक्षा अधिक गरजांचा हव्यास ठेवू नका.

स्वतःवर  विश्वास असेल तर
जगात कोणतीही गोष्ट शक्य नाही.

बालमनाची कली
प्रेमाच्या फूंकरने फुलवित असतात
तेच गुरु

जगा इतकं कि आयुष्य कमी पडेल
हसा इतके कि आनंद कमी पडेल
काही मिळाले तर नशिबाचा खेळ आहे
पण प्रयत्न इतके करा कि
परमेश्वराला देणे भागच पडेल

तूच आहेस तूझ्या जीवनाचा शिल्पकार !

आयुष्यात प्रेम करा
पण प्रेमाचं प्रदर्शन करू नका.

यश प्राप्त करण्यासाठी,
यशस्वी होण्यासाठीची तुमची इच्छा ही
अपयशी होण्याच्या भीतीपेक्षा
जास्त प्रबळ असली पाहिजे.

सर्वांनी एकत्र श्रम केल्याने
कठीण काम हलके होते.

आपली चांगली वेळ जगाला सांगते की
आपण काय आहोत
परंतु
आपली वाईट वेळ आपल्याला सांगते की
जग काय आहे.

sundar marathi suvichar

ज्याच्या डोळ्यात आत्मविश्वासाचे अंजन असते
तो कूठल्याही काळोखातून सहज मार्ग कढतो.

सत्य ही अशी एक श्रीमंती आहे कि
जी एकदाच खर्च करून
त्याचा आयुष्यभर आनंद उपभोगता येतो
पण असत्य हे एक प्रकारचे कर्ज आहे
ज्यामुळे तत्काळ सुख मिळत
परंतु आयुष्यभर त्याची परतफेड करावी लागते.

बुद्धीला पटल्याशिवाय कोणताही विचार
स्वीकार करू नका.

विपरीत परिस्थितीत काही लोक तूटून जातात
तर काही लोक रेकॉर्ड तोडून काढ़तात.

जेव्हा एखादी कल्पना केवळ मेंदूचा ताबा घेते
तेव्हा ती वास्तविक शारीरिक किंवा मानसिक स्थितीत बदलते.

यशाची गुरुकिल्ली म्हणजे स्वतःला ओळखणं.

टाकिचे घाव सोसल्या शिवाय
देवपण अंगी येत नाही.

यशाची गुरुकिल्ली म्हणजे स्वतःला ओळखणं.

मोती बनून शिंपल्यात राहण्यापेक्षा
दवबिंदू होऊन चातकाची तहान भागविणे
जास्त श्रेष्ठ.

जगात सारी सोंगे करता येतात
पण पैशाच सोंग करता येत नाही.

आपलं जे असतं ते आपलं असतं
आणि आपलं जे नसतं ते आपलं नसतं.

जर तुम्ही नेहमीच सार्वसाधारण जीवन जगण्याचा
प्रयत्न करीत असालं तर
तुम्हाला कधीच हे उमजणार नाही कि
तुम्ही किती असामान्य आहात.

स्वतः जगा आणि दुसऱ्यालाही जगू द्या.

आयुष्यात आनंदी क्षणासाठी
पैशाने कमावलेल्या वस्तूपेक्षा
स्वभावाने कमावलेली माणसें जास्त सुख देतात

sundar suvichar

प्रयत्न करत राहा कारण
सुरुवात नेहमी कठीणच असते.

दुसऱ्याला शिकवत असतांना माणूस
स्वतःला शिकवत असतो.

आवडतं तेच करू नका
जे करावं लागतं त्यात आवड निर्माण करा.

शिक्षण म्हणजे समाज सुधारणा होय

माणसानं राजहंसासारखं असावं
आपल्याला जे पटेल तेच घ्यावं
नाही ते सोडून द्यावं.

चांगले मन व चांगला स्वभाव हे
दोन्ही ही आवश्यक असतात
चांगल्या मनाने काही नाती जुळतात
आणि चांगल्या स्वभावाने ती नाती
आयुष्यभर टिकतात..

ज्याने स्वत:चं मन जिंकलं त्याने जग जिंकलं
यश मिळवण्यासाठी सगळ्यात मोठी शक्ती
म्हणजे आत्मविश्वास.

फक्त समाधान शोधा
अपेक्षा तर आयुष्यभर
संपणार नाही.

माणसाचं छोट दुःख
जगाच्या मोठ्या दु:खात मिसळून गेलं
की त्याला सुखाची चव येते.

उपाशी पोटी साधे अन्न देखील रुचकर लागते.

आयुष्य सहज सोप जगायला शिका
तरच ते सुंदर होईल.

जो धोका पत्करण्यास कचरतो
तो लढाई काय जिंकणार !

डोक्यावर बर्फ व जीभेवर साखरअसली की
सारे प्रश्न आपोआप सुटतात.

हसा, खेळा पण शिस्त पाळा.

आपलं जे अस्तित्व आहे व्यक्तिमत्व आहे
ते स्वतः बनवल्याशिवाय
उद्या तारणारे कोणी नाही.

उशीरा दिलेला न्याय हा
न दिलेल्या न्यायासारखा असतो.

success marathi suvichar

द्या हा खरोखरच दैवी गुण आहे.

जीवन ही एक जबाबदारी आहे
क्षणाक्षणाला दुसर्‍याला सांभाळत न्यावं लागतं.

प्रामाणिकपणा ही फार महागडी वस्तु आहे
कुठल्याही फालतू माणसाकडून
त्याची अपेक्षा करू नका.

अंगावर जबाबदारी पडली कि ती शिकवतेच.

फक्त पंख असून उपयोग नाही
खरी आकाशातील उंच भरारी
त्या पंखात असणाऱ्या हौसल्यात असते..

श्रम हेच जीवन.

जूनी खपली काढून बुजलेल्या जखमा
ताज्या करण्यात शहाणपणा नसतो.

कावळ्याच्या मरणाचे वाईट वाटत नाही
मात्र मोर मेला तर आपण हळहळतो
कारण सौंदर्य नष्ट होते.

अचूकता पाहिजे तर सराव महत्वाचा.

संयम हेच खरे औषध.

कष्टानं मिळवलेला एक छदाम
आयता मिळालेल्या घबाडापेक्षा
अधिक मौल्यवान आहे.

हृदये परस्परांना द्यावीत
ती परस्परांच्या अधीन करू नयेत.

लिहल्याशिवाय दोन शब्दातील अंतर
कळतच नाही
तसेच हाक आणि हात दिल्याशिवाय
माणसाचे मन ही जुळत नाही.

today suvichar

तन्मयता नसेल तर विद्वत्ता व्यर्थ आहे.

आयुष्य हे असच जगायचं असत
आपल्याकडे जे नाही त्यावर रडत बसण्यापेक्षा
जे आहे त्याचा सुयोग्य वापर करा
जग आपोआप सुंदर बनत.

आयुष्यात कुठलीच नाती
ठरवून जोडता येत नाही.

काही गोष्टी आपल्याला
प्रिय नसतानाही कराव्या लागतात
कर्तव्य म्हणून.

अपयशाने खचू नका अधिक जिद्दी व्हा.

आधी सिध्द व्हा
मग आपोआपच प्रसिध्द व्हाल.

माणसाला दोनच गोष्टी हुशार बनवतात
एक म्हणजे वाचलेली पुस्तकं
आणि दुसरी भेटलेली माणसं.

समाधानी राहण्यातच
आयुष्यातील सर्वात मोठ सुख आहे.

व्यर्थ गोष्टींची कारणे शोधू नका
आहे तो परिणाम स्वीकारा.

पैशाने माणसाला महत्व प्राप्त होते.

चांगले पुस्तक म्हणजे
मानवी आत्म्याचे अतिशुद्धी सार असते.

चांगलेच होणार होणार आहे
हे गृहीत धरून चला
बाकीचे परमेश्वर पाहून घेईल
हा विश्वास मनात असला की
येणारा प्रत्येक क्षण आत्मविश्वासाचा असेल.

anmol suvichar marathi

हाव सोडली की मोह संपतो
आणि मोह संपाला की दुःख संपते.

दु:ख कवटाळत बसू नका
ते विसरा आणि सदैव हसत रहा.

तुम्हाला सज्जन व्हावेसे वाटत असेल तर
आधी तुम्ही वाईट आहात यावर विश्वास ठेवा.

तुम्ही तुमच्या सवयी बदलत नसता
तुम्ही त्याच रस्त्याने चालत असता
तुम्ही वेगळे रंग परिधान करत नसता
तुम्ही अनोळखी माणसासोबत बोलत नसता
ज्या वेळी तुम्ही रिस्क घेत नसता
त्यावेळी तुम्ही हळू-हळू मरत असता.

सौंदर्य हे बघणाऱ्याच्या दृष्टीत असते.

यश न मिळणे याचा अर्थ
अपयशी होणे असा नाही.

आपल्या नियतीचे मालक बना
पण परिस्थितीचे गुलाम बनू नका.

तुमची प्रतिष्ठा जेवढी मोठी
तेवढीच तुमची बदनामी जास्त.

आपल्याला केवळ एकाच संधीची गरज आहे.

आपल्यामुळे दुसऱ्याला दु:ख होईल
असे कधीही वागू नका.

समुद्रातील तुफानापेक्षा
मनातील वादळे अधिक भयानक असतात
ती निर्माण होऊ देऊ नका.

माणसाला खाली आणणारा
गर्वापेक्षा वेगवान मार्ग नाही.

न हरता … न थकता ..न थांबता
प्रयत्न करणाऱ्यासमोर
कधी कधी नशीब सुद्धा हरते.

जगातील सर्व विचारी डोक्यांपेक्षा
एक प्रेमळ अंतकरण श्रेष्ठ असते.

जीवन जगण्याची कला
ही सर्व कलांमधे श्रेष्ठ आहे.

latest suvichar

संगीत म्हणजे परमेश्वराने दिलेली
वैभवशाली व सुंदर देणगी आहे.

शारीरिक सौदर्य कालांतराने नष्ट होते
पण आत्मिक सौदर्य कधीच नष्ट होत नाही.

आपल्याला मदत करणाऱ्या माणसांशी
नेहमी कृतज्ञ रहा.

आपण कसे दिसतो यापेक्षा
कसे असतो याला अधिक महत्त्व आहे.

निघून गेलेला क्षण
कधीच परत आणता येत नाही.

खोटी टीका करू नका
नाहीतर प्रतिटीका ऐकावी लागेल.

सुख म्हणजे काय ?
कालच्या दिवसाची खंत नसणे
आजचा दिवस स्वतःचा
मर्जीने जगणे आणि उद्याची
चिंता न करणे.

क्रोधाला लगाम घालण्यासाठी
मौनाइतका उत्तम मार्ग दुसरा नाही

एखाद्याला गुन्हेगार ठरविताना
त्याच्या जागी स्वत:ला ठेवून बघा.

प्रायश्चित्तासारखी दूसरी शिक्षा नाही.

नेहमी तत्पर रहा बेसावध आयुष्य जगू नका.

निंदकाचे घर असावे शेजारी.

जो बदलत नाही तो असमंजस असतो.

उद्याचं काम आज करा
आणि आजचं काम आत्ताच करा.

शक्यतो कुणाचेही उपकार घेऊ नका

marathi suvichar in marathi

कठीण रस्तेच तुम्हाला
सुंदर ठिकाणी पोहचवत असतात.

चिंतेऐवढे शरीराचे शोषण
दुसरे कोणीही करू शकत नाही.

जो माणूस स्वतःला सुखी समजत नाही
तो कधीच सुखी नसतो.

मनाची शांतता म्हणजे सुखी जीवन होय.

भूतकाळ आपल्याला आठवणींचा आनंद देतो
भविष्यकाळ आपल्याला स्वप्नांचा आनंद देतो
पण आयुष्याचा आनंद फक्त वर्तमानकाळच देतो.

कठीण परिस्थितीमध्ये संघर्ष केल्यानंतर
एक बहुमूल्य संपत्ती विकसित होते
ज्याचे नाव आहे आत्मबल

ज्ञानेंद्रियांवर संपूर्ण ताबा हाच खरा विजय होय .

न्यायाची मागणी करणाऱ्याने
स्वतः न्यायी असले पाहिजे.

चुकीचा व्यवहार माणसं तोडतो
म्हणून तो सत्याने आणि सन्मानाने करा.

चांगले काम करायचे मनात आले की
ते लगेच करून टाका.

तिरस्कार पापाचा करा
पापी माणसाचा नको.

कामात मग्न असणाऱ्यांना अश्रू ढाळायला
वेळ मिळत नाही.

कपटी मित्रापेक्षा दिलदार शत्रू बरा.

पिंजऱ्यात कोंडून पाखरं
कधीच आपली होत नाहीत.

marathi suvichar sagrah

कोणाच्याही सावलीखाली उभा राहिल्यावर
स्वतःची सावली कधीच निर्माण होत नाही
स्वतःची सावली निर्माण करण्यासाठी
स्वतः उन्हात उभे रहावे लागते.

संशयातून संशयच उत्पन्न होतो.

जीवन ही एक जबाबदारी आहे
क्षणाक्षणाला दुसऱ्याला सांभाळत न्यावं लागतं.

सत्याने मिळतं तेच टिकतं.

एका वेळी एकच काम
आणि तेही एकाग्रतेने करा.

माणूस म्हणजे गुण व दोष यांचे मिश्रण आहे.

जगाशी प्रामाणिक राहण्यापेक्षा
आधी स्वतःशी प्रामाणिक रहा.

टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय
दगडाला देवपण येत नाही.

प्रसंगी थोडे नुकसान झाले तरी चालेल
पण शत्रू निर्माण करू नका.

निसर्ग हाच खरा कायदा.

जीवनात पुढे जायचे असेल तर
आपल्या अनावश्यक गरजा
वाढणार नाहीत याची काळजी घ्या.

कर्तव्य पार न पाडता
हक्कांच्या मागे धावलात तर
हक्क दुर पळतात.

जो दुसऱ्यांना देतो त्याला देव देतो.

सहनुभूती ही जीवनातील सुंदर गोष्ट आहे.

कायम टिकणारी गोष्ट एकच
ती म्हणजे स्वभाव आणि माणुसकी.

small marathi suvichar

भले यशस्वी होण्याची खात्री नसेल
परंतु संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्कीच
असली पाहिजे.

नाती हि झाडाच्या पानासारखी असतात
एकदा तुटली कि त्याची हिरवळ
कायमची निघून जाते.

काम करणे हे जर अटळ आहे तर
ते काम हसत हसत का करू नये?

हात उगारण्यासाठी नसतात
उभारण्यासाठी असतात.

परमेश्वराच्या आशीर्वादाशिवाय
कुठलेही कार्य सिध्दीस जात नाही.

दिलेले दान केव्हाच निरर्थक ठरत नाही.

केवड्याला फळ येत नाही पण
त्याच्या सुगंधाने तो
अवघ्या जगाला मोहवून टाकतो.

ज्याला काय लिहावं यापेक्षा
काय लिहू नये हे कळतं तोच खरा लेखक !

आयुष्यात नेहमी आंनदात जगायचं कारण
ते किती बाकी आहे
हे कोणालाच माहिती नसतं.

विचार न करता वाचन म्हणजे
न पचवता खात सुटण.

suvichar marathi madhe

इच्छापूर्ती झाली म्हणजे ती
आत्म्याला मधुर वाटते.

हिंसा हे जगातलं सगळ्यात मोठं पाप आहे
मग ती एखाद्या माणसाची असो वा पशुची !

तुमचा आजचा संघर्ष
तुमचे उद्याचे सामर्थ निर्माण करतो
त्यामुळे विचार बदला
म्हणजे तुमचे आयुष्य बदलेल.

दु:ख विभागल्याने कमी होते
आणि सुख विभागल्याने वाढते.

संकटाचे हे ही दिवस जातील संयम ठेवा

चेहरा हा आपल्या
व्यक्तीमत्त्वाचा आरसा असतो.

दुसऱ्याच्या दुःखात आनंद मानू नका.

जग हे कायद्याच्या भीतीने चालत नाही
ते सद्विचाराने चालते.

तुम्हाला हवे होते पण मिळाले नाही
म्हणून निराश होऊ नका
कदाचित त्याने तूमचे चांगले होणार नसेल.

प्रवासावरुन केव्हा परतावे हे
ज्याला कळते तोच उत्तम प्रवासी.

मनाला आंनद देण्याचा कोणत्याही
पदार्थाचा गुण म्हणजेच सौंदर्य.

माणसे जन्मतात आणि मरतात
पण विचार जन्मतात आणि कधीच मरत नाही.

लहान मुले म्हणजे देवा घरची फुलच

chote suvichar

विश्वास हा जबरदस्तीने निर्माण करण्यासारखी गोष्ट नाही.

एक चागंली माता
शंभर शिक्षकांच्या मोलाची असते.

लपवाछपवीने दुर्गुणांना खतपाणी मिळते.

भितीयुक्त श्रीमंत जीवन जगण्यापेक्षा
शांततामय मानाचे गरीब जीवन चांगले.

कलेशिवाय जीवन म्हणजे
सुगंधाशिवाय फूल आणि प्राणाशिवाय शरीर !

कारण सांगणारी लोक यशस्वी होत नाही
आणि यशस्वी होणारे लोक कारण सांगत नाही

मोठी व्यक्ती संधी मिळाली नाही
अशी तक्रार कधीच करत नाही.

खरं नातं एक चांगल्या पुस्तकासारख असतं
ते कितीही जुनं झाल तरीही
त्यातील शब्द कधीही बदलत नाही.

दृष्टीकोन हा मनाचा आरसा आहे
तो नेहमी विचारच परावर्तीत करतो.

माणूस परिस्थितीचा गुलाम असतो.

आपले अंत:करण जोपर्यंत शुध्द आहे
तोपर्यंत कशाचीही भीती बाळगण्याची
जरुरी नाही.

भव्य विचार हा सुगंधासारखा असतो
तो पसरावावा लागत नाही
आपोआप पसरतो.

आपल्याला योग्य मार्गावर आणणारे
ते मार्गस्थ दगड आहेत.

कर्म तुम्हाला तेच देईल
जे तुम्ही दुसऱ्यांना द्याल.

ज्यांना जास्त गोष्टींची हाव असते
त्यांना प्रत्येक गोष्टीची कमतरता असते.

good morning suvichar marathi

विचार बदला आयुष्य बदलेल.

कोणी कितीही चिडवण्याचा प्रयत्न केला
तरी मनावर संयम ठेवणे शांत राहणे
हेच खरे शौर्याचे लक्षण आहे.

मोठा माणूस तोच
जो आपल्या सोबतच्याना छोटा समजत नाही.

तुम्ही जिथे जाल तिथे
तुमची गरज निर्माण करा.

काळ हे दु:खावरील सर्वात मोठे औषध आहे
अश्रुंनी भरलेले डोळेही काळ पुसून टाकतो.

आपल्या दोषांवरचे उपाय
नेहमी आपल्याकडेच असतात
फक्त ते शोधण्याची तसदी घ्यावी लागते.

त्या भावना खरंच खूप
मौल्यवान असतात
ज्या कधीही व्यक्त होत नसतात..

बाह्यशत्रूपेक्षा बऱ्याच वेळी
अंतःशत्रूचीच अधीक भीती असते.

यश हे सोपे कारण
ते कशाच्या तरी तुलनेत असते
पण समाधान हे महाकाठीन
कारण त्याला मनाचीच परवानगी लागते.

marathi quotes

नव्या पुस्तकाइतके जुने काहीच नाही.

आयुष्य हे
सर्कस मधल्या जोकर सारख झालय…
कितीही दु:खी असेल तरी
जगासमोर हसावच लागतं.

क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे.

स्वतःचा अवगुण शोधणं हीच गुणांची पूर्तता !

आयुष्यात खूप वेळा बुध्दी जिंकते
ह्रदय हरतं पण बुध्दी जिंकूनही हरलेली असते
आणि ह्रदय हरून देखील जिंकलेलं असतं.

आयुष्यात असं काहीतरी मिळवा
जे तुमच्या पासून कुणीही चोरून घेऊ शकत नाही.

शिक्षण हे साधन आहे साध्य नव्हे.

मूर्खांना विवेक सागंणे हाही मूर्खपणाच
ज्या गोष्टींशी आपला काहीही संबंध नाही.

आयुष्याच्या प्रवासात प्रवास अत्यावश्यक आहे.

आधी विचार करा मग कृती करा.

दुसऱ्याचे अनूभव जाणून घेणे
हा सुद्धा एक अनुभवच असतो.

आयुष्यात भावनेपेक्षा कर्तव्य मोठे असते
जग प्रेमाने जिंकता येतं शत्रुत्वाने नाही.

स्वत:चे ध्येय हेच स्वत:चे जीवनकार्य समजा
प्रत्येक क्षणी त्या ध्येयाचे चिंतन करा.

स्वतःची तुलना इतरां बरोबर करू नका
तसे केल्यास तुम्ही
स्वतःचा अपमान करता आहात.

whatsapp suvichar

भाग्य नेहमी धैर्यवानालाच अनुकूल असते.

संयम नावाच्या कटू वृक्षाचे फळे
नेहमी गोड असतात.

सगळेच निर्णय मनाने घेऊ नका
काही निर्णय बुध्दीलाही घेऊ द्या.

अखंड यशाने आपल्या जीवनाची केवळ
एकच बाजू कळते.

तुमच्या चेहऱ्यावर सुंदर Smile
हीच आमची शुभ सकाळ

मन ओळखणाऱ्यांपेक्षा
मन जपणारी माणस हवीत कारण
ओळख ही क्षणभरासाठी असते
तर जपवणूक आयुष्यभरासाठी.

खोटेपणा करणारा चोरांपेक्षाही वाईट असतो.

इतरांच्या सुखाशी आपली तुलना करू नका
कारण त्यांनी आयुष्यात काय
दुःख भोगले आहेत याची तुम्हाला
काहीच कल्पना नसते.

समुद्रात कितीही मोठे वादळ आले तरी
समुद्र आपली शांतता कधीही सोडत नाही.

प्रत्येकाच्या मनात एक
आदर्श व्यक्ती असलीच पाहिजे.

बदलण्याची संधी नेहमी असते
पण बदलण्यासाठी तूम्ही वेळ काढला का ?

उधळेपणा दुर्बल स्वभावाचा दुर्गुण आहे
तत्परता हा व्यवसायाचा आत्मा आहे.

आमच्या आयुष्यात तुमची साथ अनमोल आहे.
म्हणून तर तुमच्यावर आमच खूप-खूप प्रेम आहे.

पाप इतका सुंदर पोशाख घालून येते की
ते पाप आहे असे माहीत असूनही
आपण त्याला कवटाळतो.

ओरडण्याने ओरडणे बंद होत नाही
शांत राहण्याने मात्र होते.

आपली खरी स्वप्न तीच आहेत
जी आपल्याला रात्री उशिरापर्यंत जगण्यास
आणि सकाळी लवकर उठण्यास भाग पाडतात.

savitribai phule suvichar marathi

मोत्याच्या हारापेक्षा
घामाच्या धारांनी मनुष्य
अधिक शोभून दिसतो.

सर्वांचे ऐकून घ्या पण फार थोड्यांजवळ
स्वतः चे मन मोकळे करा.

कावळ्यात बाप दिसतो
गायीत माती दिसते
दगडात देव दिसतो
मग माणसात माणूस का दिसत नाही.

मनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा
ज्ञानाचा प्रकाश कुठुन कधी येईल
सांगता येत नाही.

जबाबदारी पडली कि ती शिकवतेच.

जीवनाच्या प्रवासात सर्व काही शिकलो
आधार कुणी नाही देत
परंतु धक्का द्यायला प्रत्येक जण तयार असतो.

माझं प्रयत्न इतरांपेक्षा श्रेष्ठ असला पाहिजे
अस नाही,
पण जो मी काल होतो त्यापेक्षा
आज अधिक चांगला हवा.

प्रत्येक माणसाचा सर्वात
मोठा शत्रू तो स्वत:च असतो.

जशी दृष्टी तशी सृष्टी.

मनात आणलं तर या जगात
अश्यक्य असं काहीच नाही.

रागाला जिकंण्याचा एकमेव उपाय
आणि ते म्हणजे मौन !

चुकतो तो माणूस
आणि चुका सुधारतो तो देवमाणूस !

अश्रुंनीच हृदये कळतात आणि जुळतात.

स्वतःची चूक स्वतःला कळली की
बरेच अनर्थ टळतात.

धडपडी नंतर विश्रांती सुखकर असते.

थोर कार्य ही थोर मनाची प्रतीके असतात.

best suvichar in marathi

प्रत्येक क्षण अपल्याला
काही ना काही शिकवत असतो.

ज्या माणसाजवळ संयम आहे
तो प्रत्येक गोष्टीचा धनी असतो.

आपण जे विचार करता ते व्हाल
आपण स्वत: ला कमकुवत समजले तर कमकुवत
आणि सामर्थ्यवान समजले तर
आपण सामर्थ्यवान व्हाल.

चिंता ही कुठल्याच दुःखावरचा
उपाय होऊ शकत नाही.

क्रांती तलवारीने घडत नाही
तत्वाने घडते.

श्रीमंत व्यक्तींना पुष्कळ मित्र असतात.

निश्चयी भिकारी हा अनिश्चयी
सम्राटापेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ असतो.

परिस्थितिला शरण न जाता
परिस्थितीवर मात करा.

ऐकावे जनाचे करावे मनाचे.

गैरसमज कधीही मनात ठेवू नये
त्याचे निराकरण करावे.

हृदयाचे आणि मनाच्या संघर्षात हृदय ऐका.

मी माझ्यासाठी आहे त्यापेक्षा
मी कुणासाठीतरी आहे
ही भावनाच किती श्रेष्ठ !

सत्तेशिवाय शहाणपन काय कामाचे!

अंथरूण बघून पाय पसरावेत.

मोठी व्यक्ती संधी मिळाली नाही
अशी तक्रार कधीच करत नाही.

सदगुणांसाठी दुसऱ्याकडे बघा
व दुर्गूणांसाठी स्वतःवर नजर ठेवा.

marathi suvichar small

जीवनाला अखेरची रेषा नसते
ते क्षितिजासारखे रुंदावणारे आहे.

मोठेपणा आणि चांगुलपणा एका व्यक्तीत क्वचितच एकत्र दिसतात.

दुःख गरूडाच्या पावलाने येतं
आणि मुगींच्या पावलांनी जातं.

परिस्थितीच्या हातातली कठपुतळी बनू नका
कारण परिस्थितीत बदलण्याची ताकद
तुमच्यात आहे.

आयुष्यातल्या कोणत्याही क्षणी
क्रोधाचे गुलाम बनू नका.

राजाला फक्त राज्य मानते
तर बुध्दीवंताला संपूर्ण विश्व.

आपण आयुष्य असे पर्यंत शिकणे
अनुभव हा जगातील सर्वोत्तम शिक्षक आहे.

ज्याची मस्करी करणारं कुणी नसतं
त्याच्यावर प्रेम करणारंही कुणी नसतं.

नव्या पुस्तकाइतके जुने काहीच नाही.

पुराचा लोट अडविण्यात अर्थ नसतो
तो आपोआप जिरू द्यावा लागतो.

मित्र परिसासारखे असावेत
म्हणजे आयुष्याचं सोनं होतं.

नवं काहीतरी शिकण्यासाठी
मिळालेला वेळ म्हणजे सुट्टी.

छंद आपल्याला आयुष्यावर
प्रेम करायला शिकवतात.

खरा मनुष्य कोणाचाच व्देष करत नाही.

खरी श्रीमंती शरीराची
बुध्दीची आणि मनाची

whatsapp suvichar marathi

फ़ळाची अपेक्षा करुन
सत्कर्म कधीच करु नये.

निःस्वार्थी मन हाच सर्वोच्च आदर्श आहे.

जीवन जगण्याची कला हीच
सर्व कलांमध्ये श्रेष्ठ कला आहे.

यशाचा मुख्य आधार
सकारात्मक विचार आणि सतत प्रयत्न करा.

सोप्यातले सोपे कामही
अविचाराने केल्यास अधिक अवघड बनते.

संयम नावाच्या कटू वृक्षाचे फळे
नेहमी गोड असतात.

पापी माणसाला पाप
कधीही शांतपणे झोपू देत नाही.

जेव्हा मनुष्याकडील धन नष्ट होते
तेव्हा वास्तविक त्याचे काहीच नष्ट होत नाही
जेव्हा मनुष्याचे आरोग्य बिघडते
तेव्हा त्याचे काहीतरी नष्ट होते
परंतु जेव्हा मनुष्याचे चारित्र्य बदनाम होते
तेव्हा त्याचे सर्वस्व नष्ट होते.

आपण आपले भविष्य बदलू शकत नाही
परंतु आपल्या सवयी बदलू शकतो
आणि नक्कीच आपल्या सवयी
आपलं भविष्य बदलेल.

यशाजवळ पोहोचण्यासाठी कधीही
शॉर्टकट नसतो.

जे लोक हटके आहेत
ते इतिहास रचतात
आणि हुशार लोक त्यांच्याबद्दलच वाचतात

कृती हे ज्ञानाचे उत्तम फळ आहे.

आपल्या प्रतिमेची काळजी घ्या
कारण ते तुमच्या वयापेक्षा जास्त वय
तुमच्या प्रतिमेचे आहे.

जो एकांतात राहू शकतो
तो खरोखरच महान असतो.

तलवारीच्या जोरावर मिळवलेलं राज्य
तलवार असेतोवरच टिकतं

marathi suvichar on education

उधळेपणा दुर्बल स्वभावाचा दुर्गुण आहे
तत्परता हा व्यवसायाचा आत्मा आहे.

माणसाची खरी ओळख
त्याच्या अंतःकरणाच्या नम्रतेने होते.

माणसाची सेवा करा देवाची सेवा करा.

मूर्खांकडून प्रशंसा ऐकण्यापेक्षा चांगले
हुशार माणसाची ओरड ऐकावी.

काळ्याकुट्ट रात्रीनंतर सुर्य उगवतोचं.

महान माणसांची माने साधी असतात.

जीवनात आव्हाने टाळण्याचा
कोणताही पर्याय नाही
म्हणून एकतर त्यांचा सामना करण्यास शिका
किंवा हार मानू नका.

नेहमी तत्पर रहा
बेसावध आयुष्य जगू नका.

गर्वाचं घर नेहमीच खाली असतं.

पश्चाताप हा दुर्बल माणसांचा सद्गुण होय.

आपल्याला कोणी फसवले
ह्याचे दुःख फार काळ राहत नाही
पण आपण कोणाला फसवलं नाही
याचा आंनद मात्र लांब काळापर्यंत राहतो.

संस्कारापेक्षा मोठा वारसा नाही
आणि प्रामाणिकणा पेक्षा कोणताही मोठा
वारसा नाही.

जर आपल्याला हिऱ्याची चाचणी घ्यायची असेल तर
अंधार होण्याची वाट पहा
उन्हात तर काचेचे तुकडेसुद्धा चमकू लागतात.

कृतीपेक्षा वृती महत्त्वाची असते.

धडपडी नंतर विश्रांती सुखकर असते.

एखाद्या गोष्टीचा आरंभ केव्हा करावा
हे समजायला हवे
आणि शेवट केव्हा करावा
हेही समजायला हवे.

good suvichar

श्रीमंताचे बंगले चांगले असतात
पण म्हणून कोणी आपल्या झोपड्या
पाडत नाही.

प्रेमाला आणि द्वेषालाही प्रेमानेच जिंका.

निसर्गाचे नेहमीच अनुकरण करा
संयम हे त्याचे रहस्य होय.

मरण सोपे असते जगण्यासाठी मात्र धैर्य लागते.

पांढऱ्या शुभऱ्या कपड्यातील बेईमानीपेक्षा
मळलेल्या कपड्यातील इमानदारीचा रंग रुबाबदार असतो.

नशिबापेक्षा कर्तृत्वावर जास्त विश्वास असावा
कारण उद्या येणारी वेळ
आपल्या नशीबामुळे नाही तर
कर्तृत्वामुळे येते.

स्वाभिमान हा
सर्वच सद्गुणांचा पायाच म्हणता येईल

अपयश आपल्याला
यशाच्या नवीन मार्गांकडे घेऊन जाते.

केवळ ज्ञान असून उपयोग नाही
ते कसं आणि केव्हा वापरायचं
याचंही ज्ञान हवं.

आपल्या ध्येयाच्या मागे धावत रहा
कारण जर आज नाही तर कधी नाही
लोक काही वेळ लक्ष घालतील
फक्त थांबु नका तुमचे टप्पा कधीतरी येईल.

झाडावर प्रेम करणारा माणूस
सदैव प्रसन्नच असतो.

जुन्या पानांची पतझड झाल्याशिवाय
नवीन पाने झाडावर येत नाहीत
त्याच प्रकारे मानवाचे चांगले दिवस
त्रास सहन केल्याशिवाय येत नाहीत.

आपला चेहरा हा आपल्या
मनाचा आरसा असतो.

marathi madhe suvichar

कधीकधी अपमान सहन केल्याने
कमीपणा येत नाही
उलट आपले सामर्थ्य वाढते.

आपण जे पेरतो ते घेतो

मौन ठेवले तर चांगलेच होते वाईट होत नाही.

संयम राखणे हा
आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे.

जगात असे दोन प्रकारचे लोक आहेत
एक जो स्वतःला जगाप्रमाणे बदलतो
आणि दुसरा जो स्वतः जग बदलतो.

यश आपल्याला जगाशी परिचित करते
आणि अपयशामुळे आपल्याला
जगाची ओळख होते.

जो नेहमी हसतो तो नेहमी विजयी होतो.

कपड्यांचा सुगंध वास
यात काही मोठी गोष्ट नाही
आपल्या चरित्याचा जेव्हा सुगंध पसरतो
तेव्हा मजा येते.

क्रांती हळूहळू घडते
एका क्षणात नाही.

प्रत्येक घरात मनुष्य जन्माला येतो
पण कुठेतरी माणुसकी जन्म घेते.

तुम्ही यशापेक्षा
अपयशापासून बरेच काही शिकता.

मेहनत इतक्या शांतीत करा की
तुमचे यश धिंगाणा घालेल.

खरे शहाणपणाचे उत्तर म्हणजे मौन होय.

शिका ! संघटीत व्हा ! संघर्ष करा !

शहाण्याला शब्दांचा मार.

फक्त मृत मासे पाण्याचा प्रवाहात वाहत जातात
त्यात राहणारे जिवंत मासे
स्वत: चा मार्ग तयार करतात.

marathi suvichar on shabd

दुःखातील दुःखिताला सुख म्हणजे
त्याच्या दुःखातला सहभाग होय.

उषःकालाकडे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे
तो म्हणजे रात्र.

बुध्दीला पटल्याशिवाय
कोणताही विचार स्वीकारू नका.

कशाचीही भीती बाळगू नका
तुम्ही आश्चर्यकारक काम कराल
निर्भयता हे एका क्षणात अंतिम आनंद आणते.

आपल्या पाठीमागे बोलणाऱ्यांकडे
लक्ष देऊ नका
याचा अर्थ असा की आपण त्यांच्यापेक्षा
दोन पाऊल पुढे आहात.

विश्वास म्हणजे मनुष्याला
जीवंत ठेवणारी शक्ती होय

प्रसन्नता आणि नैतिक कर्तव्य
पूर्णपणे एकमेकांशी संबंधित आहे.

विश्रांती देणारे एकमेव औषध म्हणजे झोप.

गुणांचं कौतुक उशीरा होतं पण होतं !

आपण ज्याबद्दल उत्साही आहात
असे काहीतरी शोधा.

चांगल्याबरोबर चांगले व्हा
वाईट बरोबर वाईट होऊ नका
कारण हिरे पासून हिरा कोरले जाऊ शकतात
पण चिखलाने चिखल साफ करता येत नाही.

स्वतः वर नियंत्रण ठेवणारा
चांगले राज्य करू शकतो.

ज्या दिवशी तुम्ही हसला नाहीत
तो दिवस फुकट गेला असे समझा.

यशस्वी लोक इतर कोणीही नसतात
तकठोर परिश्रम कसे करावे
हे त्यांना फक्त माहित असते.

मनाची श्रीमंती ही कुठल्याही
श्रीमंतीपेक्षा मोठी असते

ज्याच्याकडे काही नाही
त्याला कशाची भीती नसते.

suvichar sangrah

ज्या गोष्टी कधीच बदलू शकत नाहीत
त्यांच्याविषयी कधीही दुःखी होऊ नये.

जीवनातील यश हे खूप कष्टाने मिळते.

हिंसा हे दुर्बलांचे शस्त्र आहे
अहिंसा हे सबलांचे.

जोपर्यंत आपण इतरांना आपल्या समस्या
आणि अडचणींचे कारण समजत आहात
तो पर्यंत आपण आपल्या समस्या आणि अडचणी मिटवू शकत नाही.

लोकांना ओळखून डोळे उघडे ठेवून मदत करा
नाहीतर लोक आपलेच गळे अवळतात.

दुर्बल लोक सूड घेतात
सामर्थ्यवान लोक क्षमा करतात
हुशार लोक दुर्लक्ष करतात.

स्त्री ही क्षणाची पत्नी आणि
अनंतकाळाची माता असते.

विझलो जरी आज मि अंत माझा नाही
पेटेन पुन्हा नव्याने सामर्थ्य नाशवंत नाही.

माणूस पाहून तुमचे वर्तन ठेवा.

लखलखते तारे पाहण्यासाठी
आपल्याला अंधारातच राहवं लागतं.

आपण जोवर काही करत नाही
तोवर सर्व अशक्य दिसते.

करू ना ! काय घाई आहे म्हटलं कि
ती गोष्ट होतचं नाही
आजचा दिवसच योग्य.

आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर
सगळ आपलंच होत गेल असत तर
जगण्याची गंमत आणि
देवाची किंमत कधीच समजली नसती.

खिडकी म्हणजे आकाश नसतं.

short suvichar

दोष लपवला की तो मोठा होतो
आणि कबूल केला की नाहीसा होतो.

काट्यावरून चालणारी व्यक्ती
ध्येया पर्यंत लवकर पोहचते
कारण रुतणारे काटे
पावलांचा वेग वाढवतात.

योग्य वेळेची वाट पाहणे थांबवा
कारण योग्य वेळ कधीच येत नाही.

इतिहास म्हणजे
उदाहरणांवरून शिकलेले तत्वज्ञान होय.

आयुष्यात भावनेपेक्षा कर्तव्य मोठे असते.

आयुष्यात प्रत्येक वेळी
एकाच बाजूनी विचार केला तर
समोरच्याच्या चूकाच दिसणार
दोन्ही बाजूने विचार करून पहा
कधी गैरसमज होणार नाही.

कुठल्याही कामाला
अंतःकरणाचा उमाळा लागतो.

परीसाच्या स्पर्शाने लोखंडाचंही सोनं होतं.

जीवन हे यश आणि अपयश यांचे मिश्रण आहे.

चांगली कविता माणसाला संवेदनाक्षम बनवते.

जगू शकलात तर चंदनासारखे जगा
स्वत: झीजा आणि इतरांना गंध द्या.

जगण्यात मौज आहेच पण
त्याहून अधिक मौज फुलण्यात आहे.

तुमची फसवणूक झाली
यात तुमची काहीही चूक नाही

जखम करणारा विसरतो पण
जखम ज्याला झाली तो विसरत नाही.

तुमची उक्ती आणि कृती यात भेद ठेवू नका.

दुसरी बाजू कळण्यासाठी
अपयशाची जरुरी असते.

चेहरा हा आपल्या व्यक्तिमत्वाचा आरसा असतो.

अपयशाने खचू नका अधिक जिद्दी व्हा.

दुःखातून येणारे सुख हे मधुर असते.

sanskar suvichar

सैनिक आणि परमेश्वर आपल्याला फक्त संकटकाळातच आठवतो.

शुद्ध बिजेपोटी फळे रसाळ

सौंदर्य हे वस्तूत नसते
पाहणाऱ्याच्या दृष्टीत असते.

कुणालाही जिंकायचं असेल तर प्रेमाने जिंका.

दुसऱ्याच मन दुखावून मिळालेलं सुख
कधीच आयुष्य सुंदर बनवू शकत नाही.

चांगला माणूस घडवणे
हेच शिक्षणाचे खरे ध्येय आहे.

टपलेले वैरी असतात
तसेच जपणारे मित्रदेखील असतात.

कविता म्हणजे भावनांचं चित्र !

संकटात सापडल्यावरच माणूस
स्वतःला ओळखतो.

आयुष्यात सर्वात जास्त
विश्वास परमेश्वरावर ठेवा.

आपण परिस्थितीला शरण जाता कामा नये
परिस्थिती आपल्याला शरण गेली पाहिजे.

संयम राखणे
हा आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे
कारण एक चांगला विचार
अनेक वाईट विचारांना नाहीसा करतो.

You Can Also enjoy
funny marathi comments

चांगल्या क्षणांना
योग्यवेळीच Enjoy केलं पाहिजे
कारण ते क्षण पुन्हा येणार नाही.

नातं असं निर्माण करा की
जरी आपण देहाने दूर असलो तरी
आपण मनाने खूप जवळ असलो पाहिजे.

status suvichar

प्रत्यक्ष झालेल्या भेटीतून तर
प्रत्येक जण आनंदी होतात
परंतु न भेटता दुरून नातं जपण्याला
आयुष्य म्हणतात.

शहाणा माणूस चुका विसरतो
पण त्याची कारणे नाही.

श्रध्दा असली की
सृष्टीतल्या प्रत्येक गोष्टीत देव दिसतो.

जे इतरांसाठी जगतात तेच जगतात.

प्रेम करने
मदत करने
सेवा करने
हे जगातील सर्वात सुंदर क्रियापद आहेत.

दुबळी माणसे रडगाणी सांगण्यासाठीच
जन्माला आलेली असतात.

जोपर्यंत आपण स्वतःवर विश्वास ठेवत नाही
तो पर्यंत तुम्ही भगवंतावर विश्वास ठेवू शकत नाही.

मोती होण्यासाठी जलबिंदूला
आकाशातून आपला अधःपात
करून घ्यावा लागतो.

जर स्वत: वर विश्वास ठेवणे
अधिक शिकवले गेले असेल
आणि अभ्यास केला असता तर
मला खात्री आहे की
बर्‍याच वाईट गोष्टी आणि
दु: खांचा नाश झाला असता.

समाधानी राहण्यातच
आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं सुख आहे.

ज्याचा अंत गोड ते सर्वच गोड.

तुमचं आयुष्य घडवायचं की ते
वाईट संगतीनं बिघडवायचं
हे पूर्णतः तुमच्या हातात आहे.

आयुष्यात नियोजन खूप महत्वाचं आहे.

gm suvichar

विद्ववत्तेची आणि राजसत्तेची
तुलनाच होऊ शकत नाही
राजाची पूजा त्याच्या राज्यात होऊ शकते
परंतु ज्ञानी माणसाची जगभर पूजा होते.

संभ्रमाच्या वेळी नेहमी
आपल्या कर्तव्याला प्राधान्य द्या.

पोहरा झुकल्याशिवाय
विहिरीतलं पाणी पोहऱ्यात जात नाही.

जीवनात सोपं असं काहीच नसत
काही मिळवायचं असेल तर त्यासाठी
मेहनत घ्यावीच लागेल.

जिथे तुमची हिम्मत संपते
तिथून तुमच्या पराभवाची सुरवात होते.

नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही
तोपर्यंत सर्व काही शक्य आहे.

शहाणपणाचे प्रदर्शन करणारा
पोपट कायमचा बंदिवान होतो.

तुमच्या स्वप्नांना सांगू नका की
तुम्हाला अडचण किती आहे
पण अडचणींना अवश्य सांगा की
तुमची स्वप्न किती मोठी आहेत.

रोज सकाळी उठल्यावर
तुमच्या समोर दोन पर्याय असतात
स्वप्न बघत झोपा नाहीतर
उठा त्या स्वप्नाचा मागे लागा.

तारूण्य म्हणजे जीवनाचा रचनाकाळ आहे.

माणसाला खरच एखादी गोष्ट करायची असेल
तर मार्ग सापडतो
आणि करायची नसेल तर कारणे सापडतात.

अडचणी आयुष्यात नाही मनात असतात
ज्या दिवशी मनावर विजय मिळवाल
त्या दिवशी मार्ग आपोआप निघेल.

जे कोणत्याही पार्थिव वस्तूमुळे
विचलित होत नाही
त्या व्यक्तीला अमरत्व प्राप्त झाले आहे.

भावना चांगली असेल तर
कोणाशीही मैत्री होते.

swami samarth suvichar in marathi

अशा व्यक्तीवर जास्त विश्वास ठेवा
जी व्यक्ती आपल्या अंतःकरणातील
तीन गोष्टी ओळखेल
हसण्यामागील दुःख
रागवण्यामागील प्रेम
आणि शांत राहण्यामागील कारण

खरा आनंद हा दुसऱ्यांना देण्यात असतो
घेण्यात किंवा मागण्यात नसतो.

हार पत्करणे माझे ध्येय नाही कारण
मी बनलोयच मुळात जिंकण्यासाठी.

चकाकते ते सर्व सोन नसते.

मनापासून केलेल्या प्रार्थनेला उत्तर येतेच.

गवताची दोरी वळली म्हणजे
तिने मत्त हत्तीसुध्दा बांधला जातो.

विश्वास जरूर ठेवा पण सावधगिरी ही असुदया.

आयुष्यात सर्वात जास्त विश्वास परमेश्वरावर ठेवा

कुठेही बोलतांना आपल्या शब्दाची
उंची वाढवा
आवाजाची उंची नको
कारण पडणाऱ्या पावसामुळेच शेती पिकते
विजेच्या कडकडाटामुळे नव्हे.

जबाबदारी ची जाणीव असली की
सकाळी कोणत्याच वेळेला
उठण्याचा कंटाळा येत नाही.

आज जे तुम्हाला हसतात
ते उद्या तुमच्या कडे पाहतच राहतील.

नातं कधीच स्वतःच नाही तूटत
गैरसमज आणि गर्व त्यांना तोडून टाकतात.

भाकरी आपल्याला जगवते आणि
गुलाबाचं फुल कशासाठी जगायचं हे शिकवते.

good night marathi suvichar

आयुष्यात नेहमी तयार राहा
हवामान आणि माणसे कधी बदलतील
ते कधी सांगता येत नाही.

मित्र अशे निवडा की
जे तुम्हाला आयुष्यात यशस्वी होण्यास
साथ देतील.

जीवनात चांगला माणूस होण्यासाठी
एवढंच करा.
चुकाल तेव्हा माफी मागा
अन कुणी चुकलं तर माफ करा.

अत्तर सुगंधी व्हायला
फुले सुगंधी असावी लागतात.

कुणा वाचून कुणाचे काहीच अडत नाही
हे जरी खरे असले तरी कोण
कधी उपयोगी पडेल हे सांगता येत नाही.

डोक शांत असेल तर निर्णय चुकत नाही,
भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाहीत.

चांगला गुरु यशाचे दरवाजे उघडून देऊ शकतो
पण त्यातून यशाच्या दिशेने
जाण्यासाठी स्वतःलाच चालावे लागते.

कधी कधी देव तुमची परिस्थिती बदलत नाही
कारण त्याला तुमची मनस्थिती बदलायची असते.

प्रेम सर्वांवर करा पण
श्रध्दा फ़क्त परमेश्वरावरच ठेवा.

तुलना करावी पण अवहेलना करू नये.

कधी कधी हक्क मागून मिळत नाहीत
ते मिळवावे लागतात.

कुणीही चोरू शकत नाही
अशी संपत्ती कमावण्याचा प्रयत्न करा.

ज्यादिवशी आपली थोडीही प्रगती झाली नाही
तो दिवस फुकट गेला असं समजा.

जुना मित्र हा नव्या वास्तू सारखा असतो.

सृजनातला आनंद कल्पनेच्या पलीकडचा असतो.

new marathi suvichar

हक्क आणि कर्तव्य या
एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

आयुष्यातला खरा आंनद
भावनेच्या ओलाव्यात असतो.

व्यायामामुळे बुध्दी आणि मन
दोहोंचे सामर्थ्य प्रभावी होते.

पाप ही अशी गोष्ट आहे
जी लपवली की वाढत जाते.

जे घाईघाईने वर चढू पाहतात ते कोसळतात.

जीवन हा एक पाण्याचा प्रवाह आहे
समुद्र गाठायचा असेल तर
खाचखळगे पार करावेच लागतील.

वाईट गोष्टींशी असहकार दाखवणे
हे मानवाचे आद्य कर्तव्य आहे.

मित्राच्या मृत्यूपेक्षा मैत्रीचा मृत्यू
अधिक दुःखदायक असतो.

वाचन, मनन आणि लेखन म्हणजे अध्ययन.

सुख हे दुःखाचे मोल देऊनच मिळते.

जे दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतात
त्यांना स्वातंत्र्यात राहण्याचा हक्क नाही.

चारित्र्याचा विकास सुसंगतीत होतो
तर बुध्दीचा विकास एकांतात होतो.

न मागता देतो तोच खरा दानी.

संकटात उडी घेऊन जे कार्य करतात
त्यांनाच विजयश्री हार घालते.

साधेपणात फार मोठे सौंदर्य असते.

खूप हुशारीपेक्षा चिमुटभर विवेक श्रेष्ठ असतो.

sundar suvichar marathi

केवळ योगायोग असे काहीही नाही
जीवनातील प्रत्येक घटनेला अर्थ असतो.

परमेश्वाराची कृपा होते पण
श्रध्दा आणि सबुरी हे दोन गुण असतील तेव्हाच.

ज्याच्यामधे मानवता आहे तोच खरा मानव !

अपयशाची भीती ही सर्वात मोठी भीती होय.

प्रेमाशिवाय सेवा व्यर्थ आहे
प्रेम नसताना जर कोणी सेवा केली असेल
तर ती सेवा नसते तो व्यापार असतो.

जे तलवार चालवतील ते
तलवारीनेच मरतील.

दुःखाची चव घेण्यापेक्षा ते
पचवण्यात अधिक गोडी आहे.

माणंसाकरिता धर्म आहे
धर्माकरिता माणसे नाहीत हे लक्षात घ्या.

आशा हीच जीवनाची
सर्वात मोठी शक्ती असते !

इतिहास घोकण्यापेक्षा
इतिहास निर्माण करणे महत्त्वाचे.

कोणत्याही गोष्टीची उणीव भासल्याखेरीज
तिची खरी किंमत कळत नाही.

खरा आनंद हा दुसऱ्यांना देण्यात असतो
घेण्यात किंवा मागण्यात नसतो.

ज्योतीचं महत्त्व आणि पावित्र्य हे
अंधारात चाचपडणाऱ्यांनाच कळंत.

ढीगभर आश्वासनांपेक्षा
टीचभर मदत केव्हाही चांगली.

marathi suvichar with meaning

शिक्षणाला जीवनाचे उद्दीष्ट
बनवण्यापेक्षा जगण्याचे साधन बनवा.

स्वत:च स्वत:चे न्यायाधीश बनू नका.

श्रद्धेच्या जोरावर
असाध्य गोष्टीही साध्य करता येतात

ज्याच्याजवळ पैशाशिवाय
दुसरे काहीच नाही तो सर्वात गरीब!

शहाणा मनुष्य स्वत:च्या
उत्पन्नाप्रमाणेच स्वत:चे जीवन जगतो.

नवीन गोष्ट शिकण्याची
ज्याची उमेद गेली तो म्हातारा.

मूर्ख माणूस शांत बसू शकत नाही.

संधी शिवाय कार्यक्षमतेला किंमत नाही.

चकाकते ते सर्व सोन नसते.

प्रत्येकाचे आयुष्य त्याच्या कार्यानेच घडते.

कीर्ती ही सावलीप्रमाणे सद्गुणांबरोबर जात असते.

जो परोपकारी स्वभावाचा तो खरोखर थोर होय.

कल्पना आपल्या स्वप्नांवर राज्य करतात.

कला म्हणजे एखादी वस्तू नाही
तो एक मार्ग आहे
वेळेचा सदुपयोग न करणे म्हणजे
वेळ न मिळाल्यासारखेच आहे.

सत्य कोणत्याही कसोटीला घाबरत नाही.

सौंदर्य म्हणजे सत्य आणि सत्य म्हणजे सौंदर्य

life suvichar marathi

सत्याला शपथांच्या आधाराची गरज नसते.

आलेल्या संधीचा योग्य उपयोग करून घ्या.

जसे जीवन असते तसा त्याचा अंत असतो.

कोणत्याही खोल जखमेचा व्रण मागे राहतोच.

माणसाचा खरा शत्रू कोण असतो तर तो स्वतःच असतो.

जो एक दिवस देतो तो दुसरा दिवस घेउन जातो

विश्वास ठेवा चुकीतुनही चांगले निष्पन्न होते.

स्तुतीपुढे कोणतीही स्त्री टिकाव धरू शकत नाही

जेथे चिंता राहील तेथे झोप राहू शकत नाही.

ज्याला आवडीचे कार्य करायला मिळते
तो भाग्यवान होय.

जेथे मान निर्मळ असते, तेथे थोड्या शब्दांनी काम होते.

आईच्या डोक्यातील रागाच्या पाठीमागे
वात्सल्याचे सागर उचंबळत असते.

मोठी स्वप्ने पाहणारेच
मोठी स्वप्ने सत्यात उतरवतात.

अती अशा हे दुःखाचं मूळ कारण आहे.

आपल्या नियतीचे मालक बना
पण परिस्थितीचे गुलाम बनू नका.

मनुष्या जवळची नम्रता संपली कि
त्याच्या जवळची माणुसकीच संपली
म्हणून समजावे.

marathi suvichar on life

जो स्वतःवर प्रेम करू शकत नाही
तो जगावर काय प्रेम करणार !

निसर्गाचे नेहमीच अनुकरण करा
संयम हे त्याचे रहस्य होय.

साधे जीवन जगणे ही
जगातील सर्वात चांगली गोष्ट आहे.

आपलाही कोणाला कंटाळा येऊ शकतो
ही जाणीव फार भयप्रद आहे.

ज्याला आवडीचे कार्य करायला मिळते तो भाग्यवान होय

ज्याच्याजवळ उमेद आहे
तो कधीही हरू शकत नाही

मन ओळखणाऱ्यांपेक्षा
मन जपणारी माणस हवीत कारण
ओळख ही क्षणभरासाठी असते
तर जपवणूक आयुष्यभरासाठी.

चित्र ही हाताची कृती आहे
पण चरित्र ही मनाची कृती आहे

अंथरूण बघून पाय पसरा.

स्वत:च्या स्वार्थासाठी
दुसऱ्याचा वापर कधी करु नका
आणि स्वत:चा वापर कुणाला करु देऊ नका.

आपल्या दुखाचे कारण कोणतेही असले
तरी दुसऱ्याला ईज़ा करु नका

चिंता पाहुणा म्हणून येते
आणि लवकरच मालक बनून राहते.

मूर्ख माणसे आपापसात
संभाषण करू लागली की
शहाण्या माणसाने मौन धारण करणे योग्य.

marathi sundar suvichar

विनय हा गुण सर्व सद्गुणांचा अलंकार आहे

नम्रता हा मानसाचा खरा दागीना आहे

आपण बदलाची सुरवात
आपले घर, परिसर, वस्त्या, गावे आणि शाळा
यापासून प्रारंभ करू शकतो.

पैसा नसेल तर माणसाची किंमत नसते.

शिकण्याची भूख बाळगा
काही तरी करून दाखवायला
वेड्यासारखं धडपडा.

द्वेष करणाऱ्या माणसाची नजर
फार तीक्ष्ण असते.

यशाने त्यांना मारुन टाका आणि
हसर्‍याने त्यांना दफन करा.

दुःखातून येणारा आनंद सुखमय असतो.

एक पुस्तक
एक पेन
एक मूल आणि शिक्षक
जग बदलू शकतात.

आपण जिंकू असा विश्वास असलेलेच
विजयी होऊ शकतात.

स्वतःचा दिवा विझलेला असतो तरी सुद्धा
दुसऱ्याच्या दिव्यात तेल किती आहे
हे पाहणारे लोक अधिक सापडतात.

चारित्र्य म्हणजे नियती.

आनंदाने उड्या मारणारा प्रत्येकजण सुखी असतोच असे नाही.

आयुष्यात काहीही नसले तरी चालेल
पण तुमच्यासारख्या प्रेमळ
माणसांची साथ आयुष्यभर राहू द्या.

श्रद्धा ही जीवनाची शक्ती असते.

life marathi suvichar

अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा.

जीवनात सगळं काही मिळवा परंतु
अहंकार मिळवू नका.

मैत्री म्हणजे समानता.

शिक्षक हे शाळेच्या बगीच्याचे माळी असतात
ते बदलून गेले तरी आठवणींचे फुल
आणि मूल त्यांना जीवन प्रवासात
कधीच विसरत नाही

मैत्री जत्रेत विकत घेता येत नाही.

बचत म्हणजे काय आणि ती कशी करावी
हे मधमाश्यांकडून शिकावं.

जर भविष्यात
राजसारखे जगायचे असेल तर आज
गुलामासारखे काम करण्याची तयारी ठेवा.

परमेश्वर एकच आहे पण रूप अनेक आहेत.

आयुष्य पूर्ण शून्य झाल तरी हार मानू नका
कारण त्या शून्यासमोर किती आकडे लिहायचे
ती ताकद तुमच्या हातात आहे.

वाईट पाहणे आणि ऐकणे
वाईट करण्याची सुरुवात आहे.

चारित्र्य स्वच्छ तसेच चमकणारे असावे.

क्रोध घातक आहे त्याला गाडून टाका
संकटे ही क्षणभंगुर आहेत
त्यांचा सामना करा
आठवणी या चिरंतन आहेत
त्यांना हृदयात साठवून ठेवा.

success suvichar marathi

शिकणे हा प्रेक्षकांचा खेळ नाही.

आयुष्यात काही करून दाखवायचे असेल तर
आपण काय आहोत?
यापेक्षा आपण काय होऊ शकतो
याचा विचार करायला हवा
जगात अशक्य काहीच नसतं.

राग हा शब्द फार लहान आहे
पण आयुष्य बरबाद करण्यासाठी पुरेसा आहे.

खूप कमी लोक आपल्या आयुष्यात
सुख आणि आशीर्वाद घेवून येतात
पण खूप जास्त लोक आपल्याला
कटू अनुभव आणि शिकवण देण्यासाठी येतात.

अनुभवासारखा दुसरा गुरू नाही.

FAQs

This Artical is on Marthi suvichar

This Artical have one line marathi suvichar

This Artical have swami vivekanand suvichar

Conclusion

We hope you like and enjoy this suvichar
If you want to express your thoughts and feelings on social media then Use this status to show your expression on social media.
So don’t forget to share this marathi suvichar with your friends and family on WhatsApp and Facebook.
If you have any suggestions for us then comment below and give me your valuable feedback for better improvement.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*