cool marathi status 2020 : कूल मराठी स्टेटस

cool marathi status

Boy and Girl both want to be cool in there life so they want cool marathi status so this time we come and share with you the best cool marathi status.
If you search cool marathi status message then you are in the right place.
because here you will get cool status in marathi and much more so enjoy the collection…

cool marathi status

cool marathi status message for girl

मी खूप साधा मुलगा आहे
मी तर BF ला पण
Best Friend समजतो….

माझं आयुष्य थोडं वेगळंच सुरु आहे
माझी स्वप्न वेगळी होती,
मी केलं काही वेगळंच,
आणि झालं काही वेगळंच,
आणि आता मिळालं काही वेगळंच…..

बर झालं ते लोक स्वतःच बोलायचे
बंद झालेत..
जे आधी फक्त माझ्या सोबत
कामापुरतेच बोलत होते…

तो म्हणाला – अं
ती म्हणाली – हं
पण घरचे म्हणाले – अंहं
खेळ संपला

ज्याला खरंच बोलायचं असत ना
तो Hmm ला पण Reply देतो

काही लोक जिम ला
स्वताची तब्बेत बनवायला जातात कि
स्वताचा फोटो काढायला जातात
हेच मला अजुन कळत नाही….

तु खूप चांगला आणि शांत मुलगा आहेस
असं बोलुन पोरी
तु आता सिंगलच मरणार आहेस
हे सांगुन जातात….

जी लोक तुमचा Message वाचून पण
जर तुम्हाला Reply देत नसेल
तर तुम्ही समजून जायचं की
त्यांना तुमची घंटा गरज नाही… 

इथे पोरांच्या एक एक वर्षाच्या
Love Anniversary साजरा होतात आहेत
आणि इथे आम्ही अजुन पण सिंगलच आहोत….

कधी कधी असं वाटतं की
गर्लफ्रेंड नसणारी पोर
खूप नशीबवान असतात…

माझ्या comments मध्ये मुलींची नावे पाहुन
त्यांना friend request पाठवणाऱ्यांना
देव कधीच माफ करणार नाही…

प्रेम म्हणजे असं झालं आहे की
घरच खायचं आणि
नेहमी दुसऱ्यासाठी मरायचं

कोरोना व्हायरस हा
चीनमध्ये उध्दभवणारा
दुसरा सर्वात वाईट व्हायरस आहे,
पहिला व्हायरस Tik Tok आहे

घरातून बाहेर नका पडू
मित्रांनो
बाहेर पोलिस PUBG खेळत आहे

तुमचं मन जर साफ असेल तर
तुम्हाला आंघोळ करायची सुद्धा गरज नाही

तंबाखूच्या पुडीसारखं जपेण तुला
फक्त चुना लावून जाऊ नकोस..

सगळ्या पोरी मलाच येवून
दादा का म्हणत्यात

आज काल मी एखाद्या फुला सारखा असतो
कधी कधी मी स्वतःच तुटून पडतो
तर कधी कधी दुसरं मला तोडुन जात

एक गोष्ट मात्र खरी आहे
आणि ती म्हणजे
ब्रेकअप झाल्यावर
जिम लावली ना की
बॉडी लवकर बनते…

  जितका राग त्या hmm आणि k चा
येत नाही
त्या पेक्षा पण जास्त राग तर
hoka केल्यावर येतो.

आज काल Handsome असण पण
गुन्हा झालाय
कुणी मुलगी भाव देतच नाही

तिला वाटत असेल
एवढा कसा बद्दलोय मी
अग वेडे तुटलेल्या फूलाचा
रंग बदलणारच ना…

९९ % मुली या स्वताची चूक
कधीच कबुल करत नाही
आणि राहिल्या १ %
ह्या काही वेळानंतर म्हणतात
तु काहीपण म्हण
चूक तुझीच होती…

अजून पण हे डोळे त्यालाच शोधतात
जो म्हणाला होता
भावा Engineering कर लय स्कोप हाय

हात पकडून प्रपोज तर
मी पण करू शकतो,
पण मनात हळूच एक
विचार येतो
च्यायला जामीन कोण करणार ?

आजकाल एखादी मुलगी जर
स्वतःहून आपल्यासोबत बोलायला आली की
आपल्याला प्रश्न पडतो की
हीच आपल्यावर प्रेम वगैरे आहे की काय ???

वाईट काळात आमच्यावर
नारळ फिरवतात
आणि चांगला काळ आला की म्हणतात
विसरला का रे आम्हाला

cool attitude status in marathi

तू माझ्या पासून दूर आहेस
तेच बरं आहे
कारण जवळ आली कि
माणसे बदलतात.

\

थोडंस गोड आपणही बोलावं
सगळा भार तिळगुळावर
कशाला द्यायचा

गरजेच्या वेळी माझा हात मागणाऱ्यांना
त्यांची कामे झाल्यावर
तू कोणी
असं म्हणताना पाहिलंय.

तराट व्हा
पण घरी नीट जा

पोरगी आली तर
Future आणि
गेली तर Past

कोणी बाहेरून समर्थन देणारी
तरी आहे का रे ?
१४ तारखेपर्यंत

Online भांडण तोच जिंकतो
ज्याची Typing फास्ट असतें..

Valentine जवळ आला
आणि अजुन एक गर्लफ्रेंड नाही..

शोना बाबू पिल्लू करण्यात
तुमचा वेळ घालवू नका
कष्ट करा आणि मोठे व्हा…!

पाणीपुरी खाऊन झाल्यावर
तो कधी सुखी पुरी पण नाही मागू शकला,
तर तो काय तिचा हात
तिच्या बापाकड मागल…

आयुष्य हे खूप सुंदर आहे
फक्त आपल्यावर जळणाऱ्याची संख्या
जरा जास्त हवी….

सिंगल असण्याचा
सर्वात मोठा फायदा म्हणजे,
आपल्याला वाटेल तेव्हा
ऑनलाइन येता येत…

नेहमी दुसऱ्याच्या पैशांवर प्यायला शिका
कारण त्यात तुम्हाला थोडी लाज वाटेल
पण खरंच जाम भारी वाटेल

काय माहित तिला स्वतःच सौंदर्यचा एवढा का गर्व आहे,
बहुतेक तिच आधार कार्ड अजुन आलेल नसेल.

मी आरशा समोर असतांना
जगातल्या सर्वात Smart व्यक्तिला पाहिल आहे.

तसा मी आज पण सिंगलच आहे
पण माझ्या दोन गर्लफ्रेंड सोबत

मी कॉलेज ला असताना माझिया प्रियाला प्रीत कळेना
अशी माझी Ringtone होती.
आता एक वर्ष झाल  माझा मोबाईल Silent वर आहे ..

जी माणसे मला ओळखतात
ते माझ्या वर कधीच शंका घेत नाही …
आणि जी माणसे माझ्यावर शंका घेतात
त्यांनी मला अजुन ओळख़ल नाही….

पाऊस जास्त असेल तर
मुलींनी शक्यतो घराबाहेर पडु नये…
कारण पावसामुळे जर मेक UP उतरला तर …
ब्रेक UP होण्याची शक्यता जास्त आहे.

आज माझी आई मला म्हणत होती…..
तुझ ते Facebook आणि व्हाट्सप वरचे status बंद कर बाळा …
मला काळजी वाटत आहे …
कारण कालपासून तीन पोरींनी मला विचारलय..
‘काय कस काय आत्या’ बराय का आता तो ???

मला “Single” असण्याच अजिबात दुखः नाही
दुखः आहे ते फ़क्त त्या मुलीचं ,
जी फ़क्त माझ्यामुळे अजुन “Single” आहे …
भटकत असेल बिचारी कूठेतरी भलतीकडेच

आता मी आतुरतेने वाट बघतो आहे ती
या ‪‎Limited ‪‎Life मध्ये
एखादी ‪Unlimited ‎प्रेम करणारी भेटली पाहिजे…

मुलींना मेकअप धुण्याआधी
त्यांचा अंतरात्मा नक्कीच विचारत असेल.
Are you sure
you want to restore factory settings?

माझा मित्र
एवढे प्रेमाचे स्टेटस टाकतो की
मी पण कधीकधी
त्याच्या Gf ला Miss करतो

मुली ह्या किती ही सुंदर असल्या तरी
त्या चोरून चोरून आपल्यालाच बघत असतात..

cool status in marathi for boy

मी Single आहे कारण
Gf वैगरे आमच्या तत्वात बसत नाही
कारण, आमच्याकडे Direct बायको असते

एक ती वेडी आहे जी मला कधीच समजत नाही
आणि इथे माझे स्टेटस पहायला जग वेड होत आहे

आयुष्यात पोरगी एक सुद्धा पटवली नाही
पण बदनाम असा होतो की जस काय मी
१०० राणींचा राजा होतो.

माझी गर्लफ्रेन्ड मला  म्हणाली
तुला फेसबुक हवय की मी ?
कधी कधी खुप आठवण येते तिची

जर कोणाला Instagram वर
Setting करायची असेल तर
Insta Profile च्या Right Corner वर
Setting Option आहे
तिथुन करुन घ्या

मी तर नेहमी माझी हकीकत लिहतो
आणि लोक बोलता तू स्टेटस मस्त ठेवतोस

काही Screen shot
पुरावे म्हणुन नाही,
तर आठवणी म्हणुन
जपून ठेवावे लागतात…

गर्लफ्रेंड सोबत भांडण करणे म्हणजे
आज्जीला इ फोने मधले फुंकशन
समाजवण्या सारखे आहे

मी केलेलं सगळ्यात जबाबदारीचं काम
तीन शिट्ट्या झाल्यावर गॅस बंद करणे

अपयशाला घाबरू नका
अपयश तुम्हाला घाबरलं पाहिजे
इतके प्रयत्न करा.

कॉलेज मध्ये खूप मुली पाहिल्या
पण माझं मन मात्र अजून पण शाळेतल्या
त्या पोरींमध्ये गुंतलं आहे

परफेक्ट जोडी
फक्त चपलांची असते
बाकी सगळा गैरसमज आहे

पेपर असे लिहलेत
की समजत नाहीये
पुस्तकं विकू की
Result ची वाट बघू

कुणीतरी माझ्यावर पण प्रेम करा
कारण मला सुद्धा स्टेटस टाकायचे आहेत

ज्यांची बायको चांगलं जेवण बनवतं असेल
तर त्याचे सुगीचे दिवस
जर चांगलं जेवण बनवतं नसेल तर
त्याचे मॅग्गी से दिवस
आणि जर जेवण अजिबात बनवतं नसेल तर
त्याचे स्वीगी चे दिवस…..

मला शिक्षणात नाही तर
माझ्या आयुष्यात top करायचं आहे

शेवटी ती हो म्हणाली
पण आनंदाच्या भरात मी विसरलोच
एप्रिल महिना लागला म्हणून

तुम्हाला यशस्वी होण्यासाठी डिग्री नाही तर
कनौलेज असणं गरजेचं आहे

आयुष्यात खूप पाप केले
आता फक्त पोरींचे नंबर
पोरांच्या नावाने सावे
करायचं बाकी राहील होत

लग्न करताना मुलगा हा नेहमी
समजुतदार असायला पाहिजे
कारण पागल तर त्याला मी
लग्न नंतर पण करू शकते…

माझं नशीब इतका बेकार झालंय कि
जर मी एखादी स्मशानभूमी चालवायला घेतली
तर लोक मारायचे बंद होतील….

खूप बरं वाटतंय आता
अश्या माणसांपासून दूर होऊन
ज्यांना माझ्या पेक्षा परक्यांची किंमत
जास्त वाटते…

शेवटी हा रंग काय आणि
माझा हा जीव काय
लावणार तर फक्त तुलाच…..

जे बाकी जिवन शेष आहे
त्यालाचं विशेष बनवा
एरवी नंतर तर फक्त
अवशेष उरणार आहे

गर्व आहे मला गर्लफ्रेंड नसल्याचा
पण आता काहीच सांगता येत नाही कि
हा गर्व आता अजुन किती दिवस टिकेल…

cool status for whatsapp in marathi

रुबाबात तर सिंगल लोक जगतात
आणि Relation वाले तर
आयुष्यभर रडके status टाकून जगतात….

मी सुद्धा खरं प्रेम केलं होत
पण म्हणतात ना
Better luck next time
अगदी तसाच झालं.

जितकी वाईट Ex
तितकीच लवकर आणि सुंदर Next

पोरांनी प्रपोज केल्यावर 90%
पोरी नकार देतात,
पोरींनी केल्यावर 90%पोरं
होकारच देतात…

आपल्या मर्जीच तर युजरनेम आणि
पासवर्ड पण भेटत नाही
तर पोरगी लय लांब राहिली

Breakup दुसऱ्याचं होत
आणि Status
आपल्याला बघायला लागतात

स्वतःच नाव इतकं मोठं करा ना की
जिथे पण तुम्ही जाल तिकडे तुमची
ओळख निघाली पाहिजे

facebook आणि whatsapp वर
हवा करण्यापेक्षा
Google वर झळकण्याची इच्छा
मनात ठेवा…

आज तुम्ही फक्त पोरीच घेऊन फिरा
पण आम्ही थोड्याच दिवसात
Mercedes घेऊन फिरणार आहोत…

मला कधीच सिद्ध करायची गरज नाही
मला हे माहित आहे की मी बरोबर आहे..

जी मुलगी जास्त भाव खात असेल
तिला सरळ सरळ दीदी म्हणायचं
आणि विषय संपवायचा…..

एखाद्या मुलीचा Boyfriend बनण्यापेक्षा
असं काहीतरी बना की मुलगी तुमची
बायको बनायची स्वप्ने बघेल…

माझ्या आयुष्याच्या Story चा व्हिलन
कोणी पण का असेना
पण हिरो फक्त मीच असणार..

स्वताची नखं कापल्यानंतर
steel च्या डब्या चे
घट्ट बसलेलं झाकण जो उघडू शकतो ना
तो आयुष्यात वाट्टेल ते करू शकतो…

फक्त एकदा स्वतःवर
विश्वास ठेवून बघा,
घंटा मग जग तुमचं काहीच
वाकड करू शकत नाही…..

स्वतःला इतका मोठा करा ना
कि जर कोणी विचारले कि काय करतोस
तर मन खाली नाही झुकली पाहिजे.

सुखाची झोप फक्त
single लोकांच्या नशिबात असते.

काय हा जमाना आलाय
माझे haters च आजकाल
मला copy करायला लागले आहेत

भावांनो..
मुली पहिल्यांदा पागल करतात
मग पागल म्हणतात
आणि शेवटी पागल म्हणूनच सोडून देतात.

मुलींच्या नावाने अकाउंट
बनवणाऱ्या भावानो
मला कशाला उगाच request पाठवता

लोकांचे दिवस वाईट असतात
आमचा तर जन्मच वाईट चाललाय..

माझा जुना फोटो Profile मधून
उकरून काढून
त्यावर हसणाऱ्या माझ्या मित्रांनो
Lifetime सिंगल रहाल

खरं प्रेम जाऊद्या 
कोणीतरी माझ्यासोबत टाईमपास तरी करा….

Which website provide aai status in marathi?

If you want latest aai status in marathi then you can staty with us and enjoy all types of marathi status.

Can we impress in Instagram with marathi status?

Yes You can impress with Instagram marathi status which we provided for you

Conclusion

We hope you like and enjoy this best cool status Marathi collection.
If you want to express your thoughts and feelings on social media then Use this status to show your attitude on social media.
So don’t forget to share this angry boy Marathi status with your friends and family on WhatsApp and Facebook.
If you have any suggestions for us then comment below and give me your valuable feedback for better improvement.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*